pl
  • Adaptacja pomieszczeń Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na magazyn zbiorów wraz ze śluzą
  • Adaptacja pomieszczeń Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na magazyn zbiorów wraz ze śluzą
  • Adaptacja pomieszczeń Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na magazyn zbiorów wraz ze śluzą
  • Adaptacja pomieszczeń Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na magazyn zbiorów wraz ze śluzą

Adaptacja pomieszczeń Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na magazyn zbiorów wraz ze śluzą

157m2

Warszawa

2020

Adaptacja pomieszczeń na poziomie -2 w budynku przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie o wartości 1 715 850,00 PLN. Zgodnie z wolą inwestora istniejące pomieszczenia przekształcono na magazyn zbiorów ze sluzą oraz wydzielono archiwum zakładowe. W tym celu została rozbudowana również istniejąca wentylatorownia i zamontowano przed budynkiem dodatkowe urządzenia systemu klimatyzacji.
Istniejące urządzenia pożarowe instalacji tryskaczowej zamieniono na nowoczesny system dedykowany do magazynów zbiorów muzealnych – Stałe urządzenia gaśnicze (SUG) gazowe typu ARNITRO IG-100
W jednym z dwóch magazynów zaprojektowano śluzę, dobrano regały przesuwne i umeblowanie, oświetlenie, systemy CCTV, SSWiN, kontrola dostępu i zabezpieczenia mechaniczne. Wykonaliśmy analizę zagrożenia, pomieszczenia dodatkowo zostały wyposażone w urządzenia wykrywające wycieki i przebudowano istniejące instalacje wod-kan poza projektowane pomieszczenia.
W projekcie spełnione zostały dodatkowe przepisy związane m.in.:
– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240);
– ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych