pl
  • Wizualizacje park Oświęcim
  • Wizualizacje park Oświęcim
  • Wizualizacje park Oświęcim
  • Wizualizacje park Oświęcim
  • Wizualizacje park Oświęcim

Wizualizacje park Oświęcim

Oświęcim

2018

Wykonaliśmy na zlecenie Pas Projekt Archi Studio Sławomir Golenko wizualizacje parku w Oświęcimiu. W parku będą: plac zabaw  dla dzieci młodszych, plac zabaw dla dzieci starszych, górka „wieloryb”, staw z fontanną, nowe ścieżki, alejki, mała architektura i nasadzenia roślinności.