pl

Audyty, charakterystyki energetyczne, projekty termomodernizacji

Audyty istniejących budynków potrzebne do dofinansowania termomodernizacji lub wymagane ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku

Projektowane charakterystyki energetyczne

Charakterystyki energetyczne potrzebne przy sprzedaży mieszkań

Projekty termomodernizacji

Wpis do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej https://rejestrcheb.mib.gov.pl/rejestr-uprawnionych
Numer wpisu: 14502